Olika former av arenor

Att en arena är en byggnad, som på en mer eller mindre stor yta ska hysa en stor mängd åskådare vid specifika tillfällen, och/eller vid en rad olika evenemang har vi kunnat slå fast.

Att vanliga evenemang som arrangeras på en arena är bland annat idrotts- och musikevenemang har vi också kunnat fastslå. Men finns det arenor som lämpar sig mer eller mindre bra för exempelvis konserter eller fotbollsmatcher, och i så fall – hur ser de ut och vilka är de?

Regler för en fotbollsplan

Spelplanen är det som bestämmer en fotbollsplans exakta utseende och mått. På en fotbollsplan ska det finnas två målburar med tillhörande målområde, uppritade linjer för straffområde, mållinje, hörncirkel, mittlinje med mera. Reglerna för hur en fotbollsplan får utformas är många och detaljerade.

Regler för en ishall

Även en ishall, eller islada som det också kan kallas, omfattas av en rad olika byggregler och standardnormer. En ishall är generellt sett en inbyggd anläggning som är avsedd för inomhussporter som kan utövas på is. Exempelvis ishockey, bandy, curling, konståkning och liknande. Själva isplanen är oftast omgiven av en eller flera läktare som möjliggör för åskådare att ta del av olika evenemang inne i arenan. Mellan 1950 och 1990 ersattes många av Nordens utomhusrinkar av just ishallar, eller arenor.