Vad definierar en arena?

En arena avser ett avgränsat område som oftast har en läktare och som passar för olika typer av framträdanden, idrottsevenemang och liknande. En arena kan byggas i syfte att specialiseras för ett specifikt sammanhang och/eller syfte, som exempelvis sport, musik, föreläsningar och liknande.

Antikens arenor

Historiskt sett var arenan den plats där romarna stred. Arenan var oftast en cirkelformad eller oval öppen plats som var täckt med finkornig sand, som utgjorde själva mittpunkten i antikens amfiteatrar.

Ordet arena härstammar från latinets ord “harena”, som betyder just finkornig sand. Sanden användes främst tack vare sin uppsugningsförmåga av det blod som inte sällan spilldes i rikliga mängder i de gladiatorspel som tiden för antiken är känd för.

Specialbyggda arenor

Exempel på samtida amfiteateranläggningar som byggts för att ta emot en större mängd åskådare är bland andra Rose Bowl. Arenan, som byggdes 1922, ligger i Pasadena i Kalifornien, USA, används främst för amerikansk fotboll. Arenan har kapacitet att ta emot omkring 92 000 åskådare, och här har man bland annat spelat ett flertal Super Bowl-finaler, OS i fotboll samt VM i fotboll för både herrar och damer. Rose Bowl är den enda arena i världen där det, förutom Råsunda i Stockholm, har spelats final i såväl dam- som herr-VM i fotboll.

En annan specialbyggd, mer modern arena, är Green Point Stadium i Kapstaden i Sydafrika. Bygget startade 2007 efter det att den tidigare stadion jämnats med marken, då den inte ansågs klara de kraftiga vindar som ofta blåser i Kapstaden. Den nya stadion är konstruerad med ett skjutbart tak som tillverkats av glasfiberarmerad plast, just i syfte att klara de kraftiga vindarna.

Även Colosseum i den italienska huvudstaden Rom är en specialbyggd arena. Colosseum byggdes mellan 72-80 efter Kristus och har plats för cirka 50 000 åskådare. När arenan byggs ut som mest kan den dock ta upp emot 85 000 åskådare. Det finns endast ett tjugotal andra arenor i världen som har samma kapacitet.

Dagens moderna arenor

Numer byggs det arenor med multifunktion, det vill säga arenor som snabbt kan byggas om och anpassas för olika typer av evenemang. Det kan vara allt ifrån teater till musikevenemang, Melodifestivalen, idrottsevenemang, mässor med mera.

En arena byggs oftast med upphöjda läktare i trappstegsform samt med ett antal bänkplatser längst framme vid scen. Spelplatsen är ofta nedsänkt så att publiken ska kunna se och höra så bra som möjligt. Oftast finns det dessutom ett antal storbildsskärmar som ger möjlighet för de åskådare som sitter långt ifrån scenen att se evenemanget som pågår.

Mellan 2000-2014 renoverades och/eller byggdes omkring femtio arenor i Sverige, främst i syfte att öka kapaciteten för bland annat elitidrottare att tävla inför storpublik på en inomhusarena. Man lägger ner stora summor på dessa arenor, men trots det saknas det både forskning på dess effekter på samhället samt erfarenhetsutbyte kommuner emellan.