Amfiteaterns historia

Ordet amfiteater kommer från det grekiska ordet “amphi”, som betyder runt om och “theatron som betyder skådeplats. Antikens amfiteatrar byggdes från början just med avseende på olika former av skådespel, som exempelvis djurstrider och gladiatorspel.

Antikens skådeplatser

Den moderna tidens “rundteatrar” brukar oftast benämnas som stadion eller arenor. Vilket av det beror till största del på hur teaterns mitt, det vill säga centrum, är utformad samt hur och när den främst används.

En amfiteater förknippas vanligtvis med antiken underhållning, och själva begreppet amfiteater beskriver också hur åskådarna befinner sig runt själva arenan. Termen amfiteater kan också användas för att beteckna en halvcirkulär skådeplats, likt de som också fanns i antikens Grekland. Den benämningen är dock missvisande då ordet “amfiteater” uppkom för att skilja på en halvcirkulär teater och en cirkulär amfiteater.

Historik

Amfiteaterns historia har spårats så långt tillbaka som antikens kulturer sträcker sig. Ett exempel är när jägarna återvände med sina jaktbyten, och på ett fysiskt sätt visade hur jakten hade gått till. Det vill säga genom drama och skådespel.

Det var berättaren som stod i centrum och åhörarna som stod formerade i en cirkel runtomkring. Berättarkonsten och kunskaperna fördes på så vis vidare från generation till generation. Så småningom växte särskilda berättarforum fram och den grekiska teatern, eller theatron, föddes. Efter hand fick den ett allt mer strukturerat utformande och skådespelet som konstform tog fart. Det är härifrån man tror att gladiatorspelen härstammar.

Även orkestern tros ha vuxit fram ur den tidens theatron. På grekiska heter orkester “ορχήστρα”, vilket kan översättas med “på ytan nedanför läktaren”. Även begreppet kör, på grekiska χορός (khoros) härstammar härifrån. Såväl orkestern som kören ansågs bidra starkt till de dramatiska effekterna av ett skådespel.

Exempel på kända amfiteatrar

Amfiteatern Arles i Julius Caesars Arles, Frankrike

Colosseum i Rom, Italien

Amfiteatern i Capua, Santa Maria Capua Vetere, Italien

Amfiteatern i El Jem i Tunisien, Nordafrika

Friends Arena i Stockholm, Sverige

Byggnation

Man byggde vanligtvis en amfiteater som en antingen elliptisk eller cirkelformad byggnad, eller arena. Runt scenen byggdes trappstegsformade åskådarplatser upp, i syfte att framhäva arenans centralt belägna scen ytterligare.

Många moderna amfiteatrar utrustas med avancerad scenteknik som exempelvis kan vara i form av ett höj- och sänkbart scengolv, storbildsskärmar med högupplöst bildteknik, möjligheter att använda tredimensionell videoteknik etcetera.